Om oss

Årefjällens Optik finns i Järpen. Företaget är helt fristående från de internationella optikkedjorna. Det innebär att vi själva bestämmer hur vi vill arbeta och mot vilka leverantörer vi vänder oss. Därigenom har vi möjlighet att anpassa våra produkter för att på bästa sätt kunna tillmötesgå kraven från våra kunder.

Personal

Hos oss träffar man Optiker Anette Palmqvist och optikerassistent Ida Hedström. Några dagar i månaden finns även Annica Nyholm och Anders Carlsson från Strömsunds Optik här hos oss.